U tijeku su radove na izgradnji infrastrukture (kanalizacija, vodovod, javna rasvjeta, tt instalacije i oborinska odvodnja) u Supetru i Splitskoj.

Na inicijativu Grada Supetra, Hrvatske ceste izradile su idejno rješenje budućeg rotora na izlazu iz Supetra na tzv. "trokutu".

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122