Temeljem sastanka održanog u Splitu , dana 07.11.2017. sa predstavnicima Jadrolinije , Grad Supetar  dostavio je svoje primjedbe i prijedloge na koje bi točno načine državni brodar mogao poboljšati svoje djelovanje u korist naših građana i svih otočana kao i našiih gostiju i turista koji posjećuju naš otok.

Dana 16. studenog (četvrtak) 2017. godine u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici (Vlačica 5, Supetar), održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra.

Na 5. Sjednici Gradskog vijeća održanoj prošlog četvrtka Vijeće je donijelo odluku o uvođenju prireza od 10% te povećanju boda komunalne naknade.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122