Za potrebe upravljanja nerazvrstanim cestama i njihovog održavanja, Jedinstveni upravni  odjel Grada Supetra ustrojava Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Supetra.

Više...

Ponovno je startao Coca-Colin projekt Pokret za radost u sklopu kojega će se i ove godine urediti deset aktivnih zona u deset hrvatskih gradova koji dobiju najviše glasova. U utrku se i ove godine , ovaj put na vrijeme uključio i naš grad.

Više...

Nakon četveromjesečne intenzivne obuke konačno je upriličen i završni ispit za stjecanje zvanja radioamaterskog operatora ''P'' razreda, kojeg je uspješno položilo troje učenika 6. razreda Osnovne škole u Supetru.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122