Za potrebe upravljanja nerazvrstanim cestama i njihovog održavanja, Jedinstveni upravni  odjel Grada Supetra ustrojava Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Supetra.

 

 

 

 Koje su ceste u naseljima na području Grada Supetra određene kao nerazvrstane ceste pročitajte u dokumentu u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122