Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra sazvao je 40. i 41. Sjednica Gradskog vijeća.


 

 

 Na temelju članka 34. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 09/09,  04/13, 03/14 i 19/15) te članka 40., članka 55. i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 04/13), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra sazvao je 40. i 41. Sjednica Gradskog vijeća za ponedjeljak 10. odnosno utorak 11. travnja 2017. godine u  18,00 sati u sali  Gradske vijećnice, Supetar, Vlačica br. 5.

Pozive na Sjednice zajedno sa prijedlzima Dnevnog reda istih možete preuzeti ili pročitati u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122