Od 1. listopada na području naše županije, pa tako i Grada Supetra ponovo je dozvoljeno paljenje vatre na otvorenom no prilikom toga morate se pridržavati određenih pravila.

 

 

 

 Kako bi izbjegli požare koji svake godine prije požarne sezone unište desetke hektara na području našeg grada, Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar podsjeća građane na obvezu pridržavanja Mjera zaštite od požara iz Odluke o mjerama zaštite šuma na području Splitsko-dalmatinske županije.

U razdoblju od 1. listopada do 1. svibnja dozvoljeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru isključivo uz odobrenje NADLEŽNE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ILI DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA, u ovom slučaju DVD-a Supetar direktno na telefon 630-919 ili putem vatrogasnog broja 193, odnosno putem jedinstvenog europskog broja za hitne situacije 112.

Dakle, u koliko postoji neophodna potreba za spaljivanjem korova u rečenom periodu, fizičke ili pravne osobe dužne su o planiranoj radnji obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i dati joj slijedeće podatke:

- osobne podatke (ime, prezime, kontakt broj telefona ili mobitela podnositelja zahtjeva),
- naziv površine i točna pozicija zemljišta na kojem će se ložiti vatra,
- vrijeme loženja i broj osoba koje će obaviti loženje.

Prije paljenja, a po odobrenju nadležne vatrogasne postrojbe, potrebito je poduzeti obvezne preventivne mjere i to:

- paljenje provoditi za mirna vremena (bez vjetra),
- tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od šume, vodova električne energije, javnih cesta, stambenih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,
- osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara
- osigurati priručna sredstva za gašenje (voda, lopate, grablje i sl.),

Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile paljenje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto paljenja pregledati i eventualne ostatke vatre u potpunosti ugasiti.

Podsjećamo, loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem kao što je:
- spaljivanje smeća, korova, papira, suhe trave i žbunja, šikara, gustog šumskog raslinja (šiblja), slame i kukuruzovine, strništa, otpadnih grana i lišća nastalih pri sječi stabala, bilja i ostalog otpada,
- bacanje šibica, opušaka i drugih gorećih i užarenih tvari na otvorene površine, osim na mjestima koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom,
- improvizirana ložišta vapnara, drugih objekata s otvorenim ložištem i roštilja koji se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu od pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištem, odnosno od nadležnog tijela jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave za ostale prostore kojima ne gospodare pravne osobe.

Otvorenim prostorom smatra se posebice poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, obalni pojas, odlagalište otpada, gradski parkovi i okućnice.

Otvorenom vatrom ne smatraju se roštilji u metalnom ili vatrootpornom kućištu izrađeni tako da ne postoji mogućnost da se iz kućišta vatra prenese na otvoreni prostor te improvizirani roštilji postavljeni na okućnicama u naseljenim mjestima. Spomenuti roštilji mogu se koristiti ukoliko je najmanje 1,5 metar okolnog zemljišta očišćen kako bi se onemogućilo širenje požara te uz obvezno postavljanje aparata za gašenje požara ili posude s vodom. Za korištenje improviziranih ložišta potrebno je očistiti okolno zemljište od svih gorivih tvari u krugu od 3 metra od ruba roštilja uz postavljanje aparata za početno gašenje ili posude sa vodom.

Također napominjemo kako su Zakonom o zaštiti od požara propisane oštre kazne za osobe koje izazivaju požare. Fizička osoba koja izazove požar kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana, a za slučaj izazivanja požara iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. Pravna osoba koja propustom izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna.

Za kraj naglašavamo kako je na cjelokupnom području Splitsko-dalmatinske županije paljenje vatre na otvorenom prostoru zabranjeno u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna.Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.