Donosimo zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 26. lipnja 2013. godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 19,00 sati.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122