Prekjučer su započeli su radovi na uređenju kolno-pješačkih površina budućeg parkirnog platoa u Ulici Mladena Vodanovića.

 

 

 

 

 

 

 

 

 U sklopu istog predviđeno je 28 parkirnih površina sa pripadajućim voznim površinama, plato sa devet perona za prihvat vozila taxi službe te pješačke i zelene površine u području obuhvata.

U projektom predviđenoj izvedbi parking plato za osobna vozila u javnom režimu korištenja postavljeno je paralelno s taxi stajalištem i međusobno odijeljeno uzdignutim pločnikom odnosno peronom širine metar i pol.  

Ukupna vrijednost radova je milijun kuna a sve bi zajedno trebalo biti završeno 06. lipnja ove godine.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122