Grad Supetar objavljuje javni poziv za nabavu betona za izgradnju ogranaka poljskih putova na području k.o. Supetar i strojno mljevenje, planiranje i nabijanje ogranka poljskog puta Put Ozdrin i ogranka poljskog puta  Put Ošin dolac – od Gospe Lurdske prema Vodnim Jamama u k.o.

Više...

Temeljem članka 4. Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Grada Supetra“, broj: 24/13), gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković mag.oec., raspisuje Javni natječaj za davanje pisanih zahtjeva za davanje prostora kojima raspolaže Grad Supetar na privremeno korištenje.

Više...

Aktiva Brač raspisuje natječaje za dizajnere u sklopu projekta „Brački Pahaj“ čiji je nositelj Grad Supetar i koji je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi trebali izraditi dizajn vizualnog identiteta/logotipa i znaka za linije proizvoda od vune.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122