Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08. i 61/11.), objavljuje Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Višeg referenta za financije i  proračun u Odsjeku za financije i proračun Grada Supetar.

Više...

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu referenta – administrativnog tajnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. kolovoza 2015. godine (u daljnjem tekstu: oglas) upućuje poziv na provjeru znanja i sposobnosti.

Više...

Grad Supetar objavljuje javni poziv za dostavu ponude - nastavak uređenja parkirališta u Mircima.
Predmet nabave je nastavak izvođenja radova na uređenju parkirališta sa istočne strane skretanja sa državne ceste D-114 za naselje Gornja Mirca.  

Evidencijski broj nabave: E-BV  54/15.
Procijenjena vrijednost nabave: 144.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).


Kompletan tekst javnog poziva nalazi se u privitku.

Tijekom protekle godine spomenik kulture – Leroj se u potpunosti obnovio. Ukupna investicija je iznosila 331. tisuću kuna od koji je 130 tisuća sufinancirano od strane Ministarstva kulture. U želji da se ovaj prekrasni prostor stavi u funkciju, Gradonačelnica Grada Supetra raspisuje Javni natječaj za davanje pisanih zahtjeva za davanje prostora kojim raspolaže Grad Supetar na privremeno korištenje likovnim i drugim umjetnicima, samostalnim umjetnicima, galeristima i zakladama.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122