Grad Supetar objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za gradske prihode, na radno mjesto - referenta za gradske prihode (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

 

 

 

 Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

te slijedeće posebne uvjete za prijam u službu:
- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke odnosno gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje osnovnih programa i rada na osobnom računalu
- položen državni stručni ispit.
 
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. Zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
- presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u-lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik svjedožbe ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu)

Uredna prijava je ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.


Cjelovit tekst Oglasa te Upute kandidatima o provedbi testiranja te Opisu poslova i zadataka radnog mjesta za kojeg se traži izvršitelj/ica možete pročitati i preuzeti u privicima ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.