Grad Supetar raspisuje Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za za prodaju nekretnina u gospodarsko-poslovnoj zoni "Žedno-drage" Supetar.

 

 

 

 

 

 Predmet Natječaja su čest. zem. 1667/20, ZU 2891, k.o. Supetar za 661/19445 idealnog dijela u površini od 661 metara četvornih i čest. zem. 1667/31, ZU 2891, k.o. Supetar za 2085/2709 idealnog dijela u površini od 2085 metara četvornih.

Sve materijale Natječaja možete pročitati i preuzeti u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122