Grad Supetar objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Supetra za 2017. godinu.

 

 

 

 

 Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registriranih za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Supetra za 2017. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu, Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Supetra, na adresu: Grad Supetar, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Vlačica 5, 21 400 Supetar, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2017. godinu.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i obrazac za podnošenje zahtjeva preuzmite u privitku ove obavijesti.
Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122