Grad Supetar objavljuje Opći poziv za davanje pisanih zamolbi za odobrenje korištenja javnih površina na području Grada Supetra.

 

 

 

 

 U privitku ove obavijesti možete pročitati ili preuzeti sam Opći poziv, “Službeni glasnik Grada Supetra” broj 06/17 sa Planom lokacija i odlukom o najnižim naknadama i svu ostalu dokumentaciju vezanu za njega.


Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122