Slijedom objavljenog Javnog natječaja za prodaju nekretnine čest. zem. 429/1 k.o. Splitska, a koji je natječaj je objavljen u medijima dana 6. rujna 2017. godine, obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja otvoriti pisane ponude dana 29. rujna 2017. godine (petak) u 15.00 sati u prostorijama Grada Supetra, Supetar, Vlačica 5.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122