Gradonačelnica Supetra U suradnji s maticom umirovljenika i Hrvatskom strankom umirovljenika Supetar organizirala e domjenak za supetarske umirovljenike.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122