Na temelju članka 12. Pravilnika za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Supetra“, Gradonačelnica Grada Supetra, dana 15.prosinca 2014.godine donijela je Zaključak o utvrđivanju konačne bodovne liste o odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na područje Grada Supetra“.

Dokument preuzmite OVDJE.

Dnevni red 19. sjednice Gradskog Vijeća Grada Supetra koja će se održati dana 19. prosinca 2014. godine s početkom u 17.00 sati preuzmite OVDJE.

Objavljujemo liste učenika i studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu novčanih potpora za školsku godinu 2014/2015.

Listu učenika koji su ostvarili pravo na isplatu novčanih potpora preuzmite OVDJE.
Listu studenata koji su ostvarili pravo na isplatu novčanih potpora preuzmite OVDJE.

Sljedećih 20 dana traje javna rasprava te molimo sve zainteresirane da upute svoje prijedloge i kritike na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. s naznakom: Primjedbe na pravilnik za stipendije učenicima i studentima grada Supetra!

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata grada Supetra preuzmite OVDJE.

Nakon više od 30 godina od kada je dječji vrtić ''Mrvica'' sagrađen napokon je rješeno pitanje vlasništva. Proteklih godinu dana intenzivno smo radili na prikupljanju svih potrebnih papira,a sa današnjim danom uknjižba je napokon realizirana. Tako je Dječji vrtić ''Mrvica'' postao vlasnik kat.čestica 351,359,357/2,352,363/2. Pitanje vlasništva je osnova za natjecanje za EU fondove te smo i ovu prepreku uspješno prešli!!!

Povodom objavljenog Javnog poziva za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra objavljujemo poziv kandidatima za intervju. Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa održati će se u ponedjeljak 8. prosinca 2014. godine u prostoru Gradske uprave Grada Supetra u Supetru, Vlačica 5 po sljedećem rasporedu:

Više...

Objavljujemo Dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra koja će se održati dana 27. studenog 2014. godine.

Poziv preuzmite OVDJE.
Prijedlog proračuna preuzmite OVDJE.
Izmjenu plana nabave za 2014. godinu preuzmite OVDJE.

Temeljem uvjeta iz Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Supetra ( Klasa: 310-01/14-01/0003,Urbroj: 2104/01-02/1-14-0001) od 28. Srpnja.2014. godine te objavljenog Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Supetru“ 2014. (Klasa: 402-07/14-01/0013, Urbroj: 2104/01-02/1-14-0001) od 29. Srpnja 2014. godine, Povjerenstvo imenovano Odlukom Gradonačelnika Klasa: 402-07/14-01/0013, Urbroj: 2104/01-02/1-14/0027, od 3.listopada.2014.,pregledalo je i ocijenilo sve pristigle prijave, te je prema broju bodova formiralo Neslužbenu bodovnu listu. Zapisnik i rang listu preuzmite OVDJE.

Supetarski su radioamateri konačno danas, nakon višemjesečnog seljenja i preuređivanja i službeno uselili u nove prostorije na koje su čekali pune 42 godine.

Ovom značajnom događaju prisustvovali su brojni uzvanici među kojima su se nalazili gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković, jedna do najzaslužnijih za ovu akciju, Ivica Pivačić, predsjednik Zajednice tehničke kulture splitsko dalmatinske županije I Grada Splita, Maja Novaković, tajnica ZTK SD županije I Grada Splita te Tomo Nikolić, tajnik Zvjezdanog sela Mosor.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122