Gradonačelnica Grada Supetra objavljuje Izvješće o radu za razdoblje od od 01. srpnja  do 31.prosinca 2013. godine, sukladno članku 48. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra", broj 09/09. i 04/13.). Izvješće preuzmite i pročitajte OVDJE.

Objavljujemo Dnevni red 12. sjednice Gradskog viječa Grada Supetra koja će se održati dana 22. travnja 2014. godine u 18:00 sati. Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

Objavljujemo dokumentaciju za nadmetanje u cilju modernizacije javne rasvjete na području Grada Supetra.

Predmet nabave je nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Napominje se da je cilj ovog projekta energetska učinkovitost (smanjenje potrošnje električne energije), uz zadovoljenje svih svjetlotehničkih normi zbog sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu te smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u okoliš.

Evidencijski broj nabave: E-VV 01/14.

Ponuda se predaje u izvorniku u jednom primjerku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, GRAD SUPETAR, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5 - poštom preporučeno ili osobnom dostavom u prostorije protokola naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
Naziv i adresa ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Evidencijski broj nabave
Naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“: („Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – ne otvaraj“).

Rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2014. godine (petak) do 10:30 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Gradonačelnica Grada Supetra raspisuje Javni natječaj za predlaganje Projekata  javnih potreba udruga u području kulture, tehničke kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za dodjelu financijske potpore iz sredstava Gradskog proračuna udrugama na području Grada Supetra u 2014. godini.

Više...

Gradonačelnica Grada Supetra objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba za redovne djelatnosti udruga u području kulture, tehničke kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za 2014. godinu.

Više...

Gradsko vijeće Grada Supetra na 11. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2014. godine donosi ODLUKU o davanju javnih površina na privremeno korištenje. Odluku preuzmite i pročitajte OVDJE.

Objavljujemo Natječaj za prijam u radni odnos za 3 radna mjesta u Dječjem vrtiću "Mrvica" u Supetru - Dječju vrtić "Mrvica" iz Supetra raspisuje natječaj za prijam u radni odnos za 3 radna mjesta i to sljedeća:

1 odgojitelj/ica - puno radno vrijeme, određeno ( do 31. kolovoza 2014.godine)
1 logoped/ica - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) određeno vrijeme (do 30. lipnja 2014. godine)
1 viša medicinska sestra m/ž - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) određeno vrijeme (do 30. lipnja 2014. godine)
Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Ponude dostaviti na adresu : Dječji vrtić Mrvica, 21 400 Supetar, Petra Jakšića 3, s naznakom „Za natječaj“. Cjelokupni tekst natječaja preuzmite OVDJE.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno-Drage u ponedjeljak će otvoriti prispjele ponude. Za dan 4. ožujka 2014. godine zakazano je otvaranje prispjelih ponuda povodom javnog natječaja za prodaju nekretnine u gospodarsko - poslovnoj zoni "Žedno-Drage" s početkom u 16:00 sati. Poziv preuzmite OVDJE.

Objavljujemo Dnevni red za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Supetra koja će se održati dana 5. ožujka 2014. godine u prostorijama Gradske vijećnice s početkom u 17:30 sati. Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122