Ovogodišnja manifestacija Noć muzeja održat će se u Muzeju otoka Brača u Škripu u petak, 27. siječnja  s početkom u 19 sati.

Više...

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) gradonačelnica Grada Supetra, objavljuje Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Gradom Supetrom.

Više...

Rera, javna ustanova za koordinaciju i razvoj naše županije će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 10 radionica na kojima će prezentirati natječaj i način prijave podmjeru 6.1. ruralnog razvoja - „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“.

Više...

Jučer je gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković sa poljoprivrednom zadrugom Postira potpisala ugovor o zakupu kojim od zadruge preuzima upravljanjem "Zadružnim domom" u škripu na vrijeme od 99 godina za jednu kunu godišnje.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122