U svrhu savjetovanja sa javnošću Gradska uprava objavljuje – prijedloga Odluke o određivanju naplatnih javnih parkirališta, parkirališta za vozila sa dozvolom i visini naknade za parkiranje.Prijedlog odluke objavljue se temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.) a Zaključak o tome kao i sam Prijedlog možete pročitati ili preuzeti u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122