Financijska izvješća 2019. godine

Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj - 30. rujan 2019.

Bilješke uz obrazac obveze - Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan 2019.god./

Bilješke uz obrazac PR-RAS – Raz 22 /Za razdoblje siječanj – rujan2019.god./


Proračun Grada Supetra 2019.

Naslovnica proračuna 2019.

Proračun za 2019.

Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2019.-2021.

Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2019. godinu po programskoj klasifikaciji

Raspored rashoda prema namjeni za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna - 2019.

Odluka o pokriću manjka - 2018.

Program izgradnje komunalne infrastrukture - 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture - 2019.

Programi 2019.

Proračun u malom

Proračunski vodič za građane

Poziv za podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta 2019.

 

Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2018. godine

1 - Naslovnica - izvršenje

2 - Polugodišnji izvještaj 2018. -sažeto

3 - Polugodišnji izvještaj 2018 - prošireno

4 -Izvještaj o zaduživanju 1-6. 2018.

5 - Izvještaj o korištenju tekuće proračunske pričuve 1.-6. 2018

6 - Izvještaj o aktivnim jamstvima 1.-6. 2018

7 -Obrazloženje ostvarenja prihoda 1 -6 2018

8 - Programska klasifikacija izvr. proračuna 1.-6. 2018

9 -Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2018. godine

10 - Izvještaj o sudskim sporovima na dan 30.06.2018

 

Financijska izvješća 2018. godine

Financijski izvještaj Grada Supetra za period 1-9/2018

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA

Financijski izvještaj Grada Supetra za period 1-6/2018


Potvrda FINE o zaprimanju

Konsolidirani financijski izvještaj za period 1-6/2018 godine

Potvrda FINE o zaprimanju

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. ožujak 2018.

Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanjaProračun Grada Supetra 2018.

III Rebalans proračuna za 2018. godinu

1- Naslovnica

2 -Rebalans III proračuna Grada Supetra - sažeto

2a -Rebalans proračuna Grada Supetra - prošireno

3 - Rebalans III - obrazlozenje

4 - Rebalans III - obrazlozenje izmjena i dopuna po programskoj klasifikaciji

5 - Rebalans III - plan razvojnih programa-grad supetar-2018-2020

6 - Odluka o izvrsenju proracuna - 2018

7 -program izgradnje kom infr-III-2018-tekst-usvojeno

7a -program izgradnje kom infr-III-2018-teks usvojeno

8 -program odrzavanja kom infr-2018-po III reb prorac-03102018

9 -Odluka o prihvacanju investicije kapitalnog projekta

10 -Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta

11 -Odluka o dugoročnom zaduzenju

12 -Odluka o suglasnosti na Sporazum -dvd auto

 

II Rebalans proračuna za 2018. godinu

Naslovnica

Rebalans proračuna Grada Supetra - Sažeto

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu

Odluka o izvršenju proračuna 2018.

Rebalans- plan razvojnih programa Grad Supetar 2018. - 2020.

Službeni Glasnik Grada Supetra sa Izmjenama i Dopunama Proračuna za 2018. godinu i Planom razvojnih programa

 

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Rebalans proračuna za 2018.

Proračun Grada Supetra za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Proračunski vodič za građane

Raspored rashoda prema namjeni

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018. - tablica

Program javnih potreba u drustvenim djelatnostima na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u kulturi na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju grada Supetra - 2018

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji na podrucju grada Supetra - 2018

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018 - procisceno

 


Proračun Grada Supetra 2017.

- Proračun Grada Supetra 2017

- Uputa o načinu komunikacije Grada Supetra s proračunskim korisnicima iz nadležnosti

- Financijski izvještaj Grada Supetra za razdoblje 01-12 2017

Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Naslovnica - izvršenje

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - sažeto

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - prošireno

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala

Izvještaj o korištenju tekuće proračunske pričuve u 2017. godini

Izvještaj o aktivnim jamstvima 31.12.2017.

Obrazloženje ostvarenja prihoda siječanj - prosinac 2017.

Programska klasifikacija izvršenja proračuna

Stanje imovine, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2017. godine

Izvještaj o sudskim sporovima

Odluka o raspodjeli rezultata


1 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
2 Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
3 Izvještaj o zaduživanju I-VI-3 17
4 Izvještaj o aktivnim jamstvima 30.06.2017
5 Biljeske uz izvršenje proračuna
6 Pregled primitaka i izdataka uz Tablicu I-VI-17
7 Programsko obrazlozenje programa-06-17
8 Stanje obaveza 30.06.2017

Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu sa popratnim dokumentima

1 - Naslovnica
2 - Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017 godinu
3 - Bilješke
4 - Obrazloženje
5 - Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2017-2019
6 - Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi
7 - Izmjene i dopune Programa - Kultura
8 - Izmjene i dopune Programa - Sport
9 - Program odrzavanja kom infr-2017-po prij III reb-prijedlog za GV-procisceno-26102017
11 -Program odrzavanja kom infr 2017-proracun za 2017-III reb-model financiranja-prijedlog za GV-26102017
12 -Program izgradnje kom infr-2017-tekst-prijedlog za GV-02112017-konacno
13 -Program izgradnje komunalne infrastrukture izmjena III 2017 - tablica - konačno

Proračun Grada Supetra 2016.

- Izvršenje proračuna za 2016.

- Tablica B

- Zaduženje za 2016.

- Izvještaj o aktivnim jamstvima

- Obrazloženje programsko

- Izvještaj o donacijama

- Obrazloženje

- Godišnji izvještaj 2016.

- Rebalans proračuna Grada Supetra 2016

- Proračun Grada Supetra 2016

- Financijski izvještaj za 2016. godinu

Proračun Grada Supetra 2015.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

- Rebalans proračuna 2015

- Proračun Grada Supetra 2015

- Izvještaj o trošenju proračunskih sredstava u 2105.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

Proračun Grada Supetra 2014.

- Rebalans proračuna 2014

- Proračun Grada Supetra 2014

- Izvještaj o aktivnim jamstvima 2014.

- Izvještaj o zaduživanju za 2014.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2014.

- Obrazloženje izvršenja proračuna za 2014. godinu

- Obrazloženje izvršenja programa 2014.

- Pregled primitaka i izdataka 2014.

Proračun Grada Supetra 2013.

- Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Supetra 2013

- Proračun Grada Supetra 2013.

Proračun Grada Supetra 2012.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2012.

Izvješća o radu gradonačelnice Grada Supetra

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od siječnja do lipnja 2014.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od srpnja do prosinca 2013.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdobolje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.