Rođena 1984. godine iz Miraca . Diplomirana pravnica. Zaposlena u firmi "Berica d.o.o.". Tajnica gradske organizacije SDP Supetar i Predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP Supetar.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122