Vijećnici Grada Supetra (abecednim redom)

 1. Danica Baričević (HDZ)
 2. Jure Krstulović, (HDZ)
 3. Milan Glavaški (HDZ)
 4. Dinko Hržić (Nezavisni)
 5. Dijana Ivelić (SDP)
 6. Branko Jakovljević (HSU)
 7. Branko Jašić (SDP)
 8. Danijela Kirigin (SDP)
 9. Lovro Kirigin (HSS)
 10. Petar Maričić (Nezavisni)
 11. Mate Martinić (SDP)
 12. Nikola Martinić-Dragan (SDP)
 13. Ante Roso (Nezavisni)

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122