Vijećnici Grada Supetra (abecednim redom).

1.  BRANKO JAKOVLJEVIĆ (HSU)
2.  DANIJELA KIRIGIN (SDP)
3.  prof.dr.sc. DINKO MIRIĆ (SDP)
4.  DIJANA IVELIĆ (SDP)
5.  IVO AFRIĆ (HSU)
6.  TONČI GJUREK (SDP)
7.  LIDIJA VUŠKOVIĆ (SDP)
8.  PAVE GOSPODNETIĆ (HDZ)
9.  DANICA BARIČEVIĆ (HDZ)
10.MARIJETA ARNERIĆ (HSS)
11.BORISLAV MARTIĆ (HDZ)
12.GRGO CAGLEVIĆ (HSP 1861)
13.PETAR MARIČIĆ (Nezavisni)

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122