Vijeće mjesnog odbora DOLČIĆ-Supetar

1    Petar Maričić, predsjednik vijeća mjesnog odbora  (HNS)
2    Đurđica Radojković Glušević, član  (SDP)
3    Ante Roso, član  (HNS)
4    Danica Baričević  (HDZ)
5    Mate Mladina (HDZ)

Vijeće mjesnog odbora CENTAR-Supetar

1    Nikola Martinić Dragan, predsjednik vijeća mjesnog odbora   (SDP)
2    Jerko Hržić, član  (HNS)
3    Ivana Markovi, član  (SDP)
4    Jakša Hržić, član  (HDZ)
5    Kristian Vušković, član (HDZ)

Vijeće mjesnog odbora PAŠIKE-Supetar

1    dr. Milan Šlender, predsjednik vijeća mjesnog odbora  (HNS)
2    Ranko Dragičević, član   (SDP)
3    Marijana Šemanović, član  (SDP)
4    Petar Mirić, član (HSU)
5    Marinko Klepo, član (HDZ)

Vijeće mjesnog odbora Splitska

1    Ivan Martić, predsjednik vijeća mjesnog odbora (SDP)
2    Doris Drpić, član (HNS)
3    Teo Babarović, član (SDP)
4    Boris Drpić (HDZ)
5    Zorko Drpić, član  (NEZAVISNI)

Vijeće mjesnog odbora Šrip

1    Dino Guerieri predsjednik vijeća mjesnog odbora  (SDP)
2    Dragoljub Mirić, član (SDP)
3    Ivica Mirić, član (SDP)
4    Petar Salamunović, član (HDZ)
5    Jure Krstulović, član (HDZ)

Vijeće mjesnog odbora Mirca

1    Frano Rosić, predsjednik vijeća mjesnog odbora  (SDP)
2    Fabijan Petrinović, član (HNS)
3    Mihovil Kirigin, član  (SDP)
4    Katja Vladislavić, član (HDZ)
5    Edita Šore, član (HDZ)

Preuzmite Poslovnik o radu mjesnog odbora.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122