Poziv na dostavu ponude za nabavu, dopremu i ugradnju konzolne zaštitne ograde i nabavu, dopremu i postavljanje vertikalne i iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije na kamenom mostu u zapadnom dijelu ulice Stjepana Pulišelića u Škripu.

 

Nadalje za nabavu, dopremu i ugradnju konzolne zaštitne ograde u ulici Krnji rat IV od kućnog broja 7 do 12 i sanaciju sidrenja postojeće zaštitne ograde u zapadnom dijelu ulice Zastup u Splitskoj, te za nabavu, dopremu i ugradnju konzolne zaštitne ograde u ulici Ive Jakšića od kućnog broja 26a do 37 u Supetru, evidencijski broj nabave E-BV 26/16.

Sva dokumentacija vezana za ovaj poziv nalazi se u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122