Grad Supetar raspisuje natječaj imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Supetar.

Za ravnatelja Narodne knjižnice Supetar može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- položen stručni knjižničarski ispit,
- najmanje pet godina rada u knjižnici,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Supetra na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
                                                
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika),
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci u najkraćem trajanju od 5 (pet) godina (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( izvornik ispisa elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji više od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja),
- prijedlog četverogodišnjeg plana rada.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«, na adresu: Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar, sa naznakom »NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE SUPETAR - NE OTVARATI«.

Kompletan tekst natječaja preuzmite u privitku ove obavijesti.

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.