Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) gradonačelnica Grada Supetra, objavljuje Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Gradom Supetrom.

Obavještavaju se građani sa prebivalištem na području naselja Mirca, a koji udovoljavaju uvjetima, da će se prijave za podjelu Božićnica zaprimati dana 14. prosinca 2017. godine (četvrtak), od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Mirca.

Grad Supetar poziva sve dobitnike srednjoškolskih stipendija za školsku godinu 2017./2018. na svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije Grada Supetra, koje će se održati u utorak, 12. prosinca, s početkom u 10:25 sati u učionici C srednje škole „Brač“.

Turističko – informativni centar Turističke zajednice Grada Supetra, na adresi Porat 1, 21 400 Supetar privremeno se zatvara zbog početka projekta njegove kompletne obnove.

Dana 12. prosinca (utorak) 2017. godine u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici (Vlačica 5, Supetar), održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra sa temom "Prijedlog Proračuna Grada Supetra za 2018. godinu i projekcije 2019. - 2020. godine".

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122