Grad Supetar u postupku objavljenog natječaja za prijam u službu Voditelja odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje poziv za testiranje kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122