Jučer, 04. ožujka održana je, u Gradskoj vijećnici, osnivajuća sjednica Partnerskog vijeća za izradu strateškog dokumenta "Plan razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015.-2020. godine".

 

Na početku sjednice gradonačelnica Ivana Marković, u uvodnoj riječi naglasila je važnost ovog sastanka u kontekstu razvoja grada, upoznavši prisutne sa dnevnim redom Sjednice u čijem je fokusu bilo osnivanje spomenutog Vijeća i usvajanje Poslovnika o radu istog. Predočila je i  pripremne korake poduzete za proces izrade razvojnog dokumenta. Ovom prilikom je objašnjena uloga Grada kao nositelja i izvršitelja izrade strateškog dokumenta, uloga Radne skupine i uloga Partnerskog vijeća. Temeljno polazište je princip partnerstva- suradnja jedinice lokalne samouprave i lokalne zajednice. Iz tog razloga su i članovi Partnerskog vijeća upravo predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.

Pročelnik Grada Supetra, Ivica Blažević , koji je i član Radne skupine, objasnio je zakonodavni okvir izrade strateškog dokumenta, temeljno polazište su  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske i Zakon o regionalnom razvoju. Vrlo važna je i usklađenost sa Razvojnom strategijom Splitsko-dalmatinske županije, itd. U nastavku sjednice dan je općeniti uvod o strateškom planiranju razvoja, razinama planiranja razvoja, hijerarhijskoj pozadini istog u odnosu na EU, nacionalni, regionalni i lokalni razvojni okvir.

Osobito je naglašeno kako se u izradu Plana razvoja kreće prethodnim sagledavanjem postojeće slike našeg grada, odnosno osnovnom analizom, koja bi nam trebala dati novi pogled na "staro"- ono što već znamo i ukazati na poveznice između raličitih sektora ili područja djelovanja i međusobnu ovisnost tih informacija na temelju kojih će biti odrađena SWOT analiza. Ovo je prilika da sagledamo koje su naše snage, slabosti, prilike i prijetnje.

Specifičnost Grada Supetra ogleda se u činjenici kako se isti sastoji od četri naselja- Splitska, Mirca, Škrip i Supetar i samim time treba sagledati i razvojne potrebe svih.

Na sjednici je predstavljena metodologija izrade strateškog dokumenta a ista inzistira na uključenosti i informiranosti svih dionika. Ključan je interdisciplinarni pristup utemeljen na uvjerenju kako tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mogućnosti riješiti određene ključne probleme, te je upravo ovo prilika za demostraciju osobnih znanja, utjecaja i mogućnosti, uz konkretnu aktivnost predstavnika različitih sektora u rješavanju problematike, odnosno usmjeravanju razvoja zajednice.

Ovo tijelo je, uz planirano anketiranje građana, ključno za usvajanje razvojne Vizije Grada Supetra u čemu je obavezno slijediti i smjernice zadane strateškim dokumentima višeg hijerarhijskog nivoa.

Iako Sjednici nisu nazočili svi imenovani Zaključkom gradnačelnice članovi Partnerskog vijeća, pismenim putem ispričavši se  drugim službenim obvezama a u pojedinim slučajevima čak i protokolarnim imenovanjem zamjenika, svi članovi su upoznati sa Poslovnikom o radu, te je isti usvojen jednoglasno od strane prisutnih. Od ukupnog broja 40 imenovanih članova, na Sjednici je bilo prisutno 27 člana.

Proces izrade je dugotrajan i vremena za aktivno učešće članova uvijek ima, također isti će i biti članovima budućih tematskih skupina koje će za cilj imati adresiranje određenih pitanja razvoja grada.

Istaknuta je činjenica kako na području Grada već postoji ogromna aktivnost koja pridonosi njegovom razvoju u svim sektorima, te kako je bitno toj aktivnosti dati jedno strateško uporište, odnosno usmjeriti daljni razvoj kroz suradnju što bi dugoročno rezultiralo olakšavanjem rada svima. Samim time proces izrade ovog dokumenta nikako nije pravocrtan, već  će raditi na tome da postojeće poveže u plansku cjelinu. Grad Supetar je  ponosan na aktivnosti građana i drugih osoba koje su na bitno egzistencijalan način vezani za Grad i raznih oblika udruženja koje daju svoj doprinos kulturi, sportu, promociji grada, volonterskom i humanitarnom duhu, kao i  na tvrtke, obrte i institucije koji djeluju svim područjima života u zajednici.

Razvoj zajednice upravo počiva na temeljima osobnog doprinosa njegovih dionika, a ostvarenom komunikacijom između JLS i lokalne zajednice ostvaruje se prostor za komunikaciju, razumjevanje, suradnju i zajedničko djelovanje u smislu razvoja grada. Pokretanjem izrade ovog dokumenta, ovom mjerom, Grad Supetar svjesno ulaže napor u razvoj grada- bitno je "mapirati" naš put dugoročno i odlučiti što ćemo zajedno postići, te kreirati poticajno okruženje u smislu privlačenja investicija i fondova iz različitih izvora.

{gallery}2015/partneri{gallery}

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.