Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.

 

 

 

 

 

 

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana započeo je 5. rujna 2016. godine i trajao 15 dana, zaključno do 19. rujna 2016. godine.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog plana, radi obrazloženja predloženih rješenja, smjernica i mjera iz predmetnog prostornog plana, održano je 14. rujna 2016. godine u vijećnici Grada Supetra (Vlačica 5, Supetar) s početkom u 17:00 sati.

Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Supetra, na kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana s obveznim prilozima (Obrazloženje plana i Sažetak za javnost).

Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana određen je datum 19. rujna 2016. godine.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 19. rujna 2016. godine.


Kompletno Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra možete pročitati ili preuzeti u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122