Na prigodnoj svečanosti u Supetru je pušten u probni rad novi vodospremnik koji je izgrađen za

...

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na temelju alineje 3. stavka 4. članka 20. "Zakona o

...

Predavanje stručnjaka za pitanje IPARD (ERDF) mjera za projekte ka EU fondovima, Kristijana

...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122