Nakon Potpisa ugovora sa Gradom Supetrom Bračkim pupoljcima je uplaćeno 10.000 kn za 2013. godinu. Na

...

Objavljujemo zapisnike sa 7. i 8. sjednice Vijeća Grada Supetra.

Zapisnik sa 7. sjednica gradskog vijeća

...

Objavljujemo Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra, a koja se održala dana 10.

...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122