Temeljem članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08. i 61/11.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra raspisao je oglas za prijam u službu Referenta za uredsko poslovanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Odsjeku za opću upravu, upravu i samoupravu.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122