Grad Supetar objavljuje za prijam u službu komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Odsjeku za komunalno redarstvo.

 

 

 

 

 

 


Traži se 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, radiobavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:
-    punoljetnost,
-    hrvatsko državljanstvo,
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:
-    gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-    poznavanje osnovnih programa i rada na osobnom računalu
-    položen državni stručni ispit
-    položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-    dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
-    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja ili svjedodžbe)
-    presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-    izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
-    izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
-    dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu)


Prijave na javni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu, poštom kao preporučena pošiljka: Grad Supetar, Vlačica br.5, 21400 Supetar, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam u službu Referenta – komunalnog redara“.

Oglas je objavljen na ploči HZZ-a u Supetru i otvoren je od 7. do 14. kolovoza 2018. godine.

Sve dokumente vezane za ovaj Oglas možete preuzeti u privitku ove obavijesti.

 

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.