Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) gradonačelnica Grada Supetra, objavljuje Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Gradom Supetrom.

Više...

Obavještavaju se građani sa prebivalištem na području naselja Mirca, a koji udovoljavaju uvjetima, da će se prijave za podjelu Božićnica zaprimati dana 14. prosinca 2017. godine (četvrtak), od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Mirca.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122