LAG Brač uz još 54 druge Lokalne akcijske grupe odabran je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122