Na temelju članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14., 19/15.) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), Gradonačelnik  Grada Supetra dana 15. veljače 2017. godine donosi "Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2017. godinu".

Više...

Važna obavijest za sve vozače koji će sutra prometovati kroz naš grad. Sutra, 17.03.2017. biti će otežan promet na predjelu Glavica od raskrižja ulica XII. Dalmatinske brigade i Frane Petrinovića do raskrižja ulica Put Kapelica i Ive Jakšića.

Više...

Za potrebe upravljanja nerazvrstanim cestama i njihovog održavanja, Jedinstveni upravni  odjel Grada Supetra ustrojava Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Supetra.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122