Prenosimo obavijest Gradskog izbornog povjerenstva u vezi nadolazećih izbora za Europski Parlament. Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Supetra preuzmite OVDJE.

Objavljujemo poziv za 13. sjednicu Gradskog Vijeća Grada Supetra koja će se održati dana 5. svibnja 2014. godine s početkom u 18:00 sati. Poziv preuzmite ovdje.

Objavljujemo Zapisnike sa sjednica Gradskog Vijeća Grada Supetra i to sa 9., 10. i 11. sjednice.

Zapisnik sa 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra preuzmite OVDJE.
Zapisnik sa 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra preuzmite OVDJE.
Zapisnik sa 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra preuzmite OVDJE.

Gradonačelnica Grada Supetra objavljuje Izvješće o radu za razdoblje od od 01. srpnja  do 31.prosinca 2013. godine, sukladno članku 48. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra", broj 09/09. i 04/13.). Izvješće preuzmite i pročitajte OVDJE.

Objavljujemo Dnevni red 12. sjednice Gradskog viječa Grada Supetra koja će se održati dana 22. travnja 2014. godine u 18:00 sati. Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

Objavljujemo dokumentaciju za nadmetanje u cilju modernizacije javne rasvjete na području Grada Supetra.

Predmet nabave je nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Napominje se da je cilj ovog projekta energetska učinkovitost (smanjenje potrošnje električne energije), uz zadovoljenje svih svjetlotehničkih normi zbog sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu te smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u okoliš.

Evidencijski broj nabave: E-VV 01/14.

Ponuda se predaje u izvorniku u jednom primjerku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, GRAD SUPETAR, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5 - poštom preporučeno ili osobnom dostavom u prostorije protokola naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:
Naziv i adresa ponuditelja ili zajednice ponuditelja
Evidencijski broj nabave
Naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“: („Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete u Gradu Supetru primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – ne otvaraj“).

Rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2014. godine (petak) do 10:30 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Gradonačelnica Grada Supetra raspisuje Javni natječaj za predlaganje Projekata  javnih potreba udruga u području kulture, tehničke kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za dodjelu financijske potpore iz sredstava Gradskog proračuna udrugama na području Grada Supetra u 2014. godini.

Gradonačelnica Grada Supetra objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba za redovne djelatnosti udruga u području kulture, tehničke kulture, športa i rekreacije te socijalne skrbi Grada Supetra za 2014. godinu.

Gradsko vijeće Grada Supetra na 11. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2014. godine donosi ODLUKU o davanju javnih površina na privremeno korištenje. Odluku preuzmite i pročitajte OVDJE.

Objavljujemo Natječaj za prijam u radni odnos za 3 radna mjesta u Dječjem vrtiću "Mrvica" u Supetru - Dječju vrtić "Mrvica" iz Supetra raspisuje natječaj za prijam u radni odnos za 3 radna mjesta i to sljedeća:

1 odgojitelj/ica - puno radno vrijeme, određeno ( do 31. kolovoza 2014.godine)
1 logoped/ica - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) određeno vrijeme (do 30. lipnja 2014. godine)
1 viša medicinska sestra m/ž - nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) određeno vrijeme (do 30. lipnja 2014. godine)
Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Ponude dostaviti na adresu : Dječji vrtić Mrvica, 21 400 Supetar, Petra Jakšića 3, s naznakom „Za natječaj“. Cjelokupni tekst natječaja preuzmite OVDJE.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.