U svrhu savjetovanja s javnošću Grad Supetar objavljuje prijedlog Odluke o vrijednosti boda za određenje visine komunalne naknade.

 

 

 

 

 Svi dokumenti vezani za ovaj prijedlog nalaze se u privtku ove objave.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122