Proračun Grada Supetra 2018.

- Proračun Grada Supetra 2018


Proračun Grada Supetra 2017.

- Proračun Grada Supetra 2017

Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

1 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
2 Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
3 Izvještaj o zaduživanju I-VI-3 17
4 Izvještaj o aktivnim jamstvima 30.06.2017
5 Biljeske uz izvršenje proračuna
6 Pregled primitaka i izdataka uz Tablicu I-VI-17
7 Programsko obrazlozenje programa-06-17
8 Stanje obaveza 30.06.2017

Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu sa popratnim dokumentima

1 - Naslovnica
2 - Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017 godinu
3 - Bilješke
4 - Obrazloženje
5 - Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2017-2019
6 - Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi
7 - Izmjene i dopune Programa - Kultura
8 - Izmjene i dopune Programa - Sport
9 - Program odrzavanja kom infr-2017-po prij III reb-prijedlog za GV-procisceno-26102017
11 -Program odrzavanja kom infr 2017-proracun za 2017-III reb-model financiranja-prijedlog za GV-26102017
12 -Program izgradnje kom infr-2017-tekst-prijedlog za GV-02112017-konacno
13 -Program izgradnje komunalne infrastrukture izmjena III 2017 - tablica - konačno

Proračun Grada Supetra 2016.

- Izvršenje proračuna za 2016.

- Tablica B

- Zaduženje za 2016.

- Izvještaj o aktivnim jamstvima

- Obrazloženje programsko

- Izvještaj o donacijama

- Obrazloženje

- Godišnji izvještaj 2016.

- Rebalans proračuna Grada Supetra 2016

- Proračun Grada Supetra 2016

- Financijski izvještaj za 2016. godinu

Proračun Grada Supetra 2015.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

- Rebalans proračuna 2015

- Proračun Grada Supetra 2015

- Izvještaj o trošenju proračunskih sredstava u 2105.

- Financijski izvještaj za 2015. godinu

Proračun Grada Supetra 2014.

- Rebalans proračuna 2014

- Proračun Grada Supetra 2014

- Izvještaj o aktivnim jamstvima 2014.

- Izvještaj o zaduživanju za 2014.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2014.

- Obrazloženje izvršenja proračuna za 2014. godinu

- Obrazloženje izvršenja programa 2014.

- Pregled primitaka i izdataka 2014.

Proračun Grada Supetra 2013.

- Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Supetra 2013

- Proračun Grada Supetra 2013.

Proračun Grada Supetra 2012.

- Izvršenje proračuna Grada Supetra 2012.

Izvješća o radu gradonačelnice Grada Supetra

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od siječnja do lipnja 2014.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od srpnja do prosinca 2013.

- Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdobolje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122