Obveznici komunalne naknade

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta  i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužna je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina."

Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, (npr. poslovi čišćenja trgova, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje), održavanje javnih površina,  održavanje nerazvrstanih cesta,  održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta – podrazumijevamo upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Obrazac preuzmite ovdje >>

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.