Dječji vrtić Mrvica Supetar - proširenje usluga boravka vrtićke djece

 

 

 

 

 

 

 

CILJ PROJEKTA:
Uspostavljanje usluge smjenskog rada i produljenog boravka DV Mrvica s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.686.921,63 HRK

Projektom Dječji vrtić Mrvica uvodi:
• uslugu smjenskog rada za 1 vrtićku i 1 jasličku grupu
• uslugu produljenog boravkaza vrtićku grupu
• opremu i didaktiku koja će nadopuniti materijalno okruženje
• 6 odgojiteljica (puno radno vrijeme)
• 1 spremačice

Grad Supetar s površinom od 30,28 km2 spada među površinski manje jedinice lokalne samouprave na otoku. Na području koje administrativnopripada gradu Supetru nalaze se četiri naseljena mjesta (Supetar, Splitska, Mirca i Škrip) koja prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine,broje 4.074 stanovnika, što grad Supetar čini drugim najnaseljenijim otočkim gradom u Hrvatskoj. Prema zadnjim popisima stanovništva, gradSupetar bilježi stalni porast, na koji je značajno utjecao razvoj turističke djelatnosti, poboljšanje perspektive zapošljavanja, mogućnost dopunskezarade u domaćinstvu, ali isto tako i poboljšanje infrastrukture i ostalih uvjeta življenja. Osim što je gospodarski razvoj utjecao na ostanakdomaćeg stanovništva, došlo je i do porasta potražnje za radnom snagom, što je pak uvjetovalo i velik imigracijski val koji je dodatno izmijeniopopulacijsku sliku mjesta. Prema popisima stanovništva iz 2001. i 2011. godine, vidljiv je porast od 4,75 % u ukupnom broju stanovništva zanaselje Supetar, od kojih značajan porast otpada na djecu vrtićke i predškolske dobi, koja čine cca 6 % ukupne populacije grada Supetra.

Obzirom na nešto povoljniju demografsku sliku, posebno u usporedbi sa susjednim otočkim općinama te broju djece vrtićke dobi, kao iprostornim, financijskim i vremenskim ograničenjima jedine ustanove za rani odgoj i obrazovanje u gradu Supetru, javila se potreba zaosiguranjem dodatnih usluga DV Mrvica, a koje bi zadovoljile potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi, s krajnjim ciljem stvaranjapreduvjeta za njihov ostanak i ugodno življenje u zajednici.

U prilog tvrdnji o potkapacitiranosti DV Mrvica ide i podatak o upisu djece u 2017./2018. pedagošku godinu, na koji je zaprimljeno 52 noveprijave, i to: 35 za jaslički program, 2 za duži vrtićki program i 15 za kraći vrtićki program, od kojih je, temeljem raspoloživih slobodnih mjesta, apoštujući državne pedagoške standarde, prihvaćen zahtjev za upis 33 djece, i to: 13 u jaslički program, 2 u duži vrtićki program, 13 za kraći vrtićkiprogram.

Uz postojeće poteškoće, kao izazov i potreba roditelja, sve češće se javlja i potreba za smjenskim radnim vremenom dječjeg vrtića, a koja bi pratilapotrebe zaposlenih roditelja, posebno ako se u obzir uzme da je grad Supetar turistička destinacija te da je većina radno sposobnog stanovništva(roditelja) zaposlena u uslužnim djelatnostima, gdje radno vrijeme, najčešće, nekorelira s radnim vremenom dječjeg vrtića (06:00 - 16:00).

Naime, pripremajući projektni prijedlog i opravdanost istog, djelatnici DV Mrvica proveli su anketu među roditeljima djece vrtićke dobi (korisniciusluga) o smjenskom boravku u DV Mrvica te su došli do podataka o velikom interesu i potrebi za formiranjem jedne jasličke skupine (13 djece) ijedne vrtićke skupine (24 djece). U skladu s navedenim, ostvarenjem projekta, odnosno uvođenjem smjenskog boravka, značajno će se doprinijetiusklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji kroz unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića Mrvica.

Održivost rezultata projekta ogleda se u pozitivnim demografskim trendovima i poboljšanju ukupne gospodarske slike grada Supetra (usporedbapopisa stanovništva 2001. i 2011.), odnosno povećanju ukupne zaposlenosti, s naglaskom na uslužne djelatnosti, koja za rezultat ima povećanjeukupnog broja roditelja/skrbnika vrtićke djece koji zbog vrste posla imaju potrebu za smjenskim radom vrtića. Obzirom na potrebe krajnjihkorisnika, DV Mrvica će po okončanju projekta zadržati uslugu smjenskog rada te će se u svrhu provedbe istoga zaposliti 6 odgojiteljica naneodređeno vrijeme, koje će se stručno usavršiti u sklopu projekta, pri čemu će financijska sredstva za provedbu istoga biti osigurana/rezervirana:
- proračunom Grada Supetra za 2021. i slijedeće godine, a temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 94/13), te međusobnimsporazumom između osnivača, Grada Supetra koji ima obvezu osiguravanja sredstva za plaće djelatnika, investicijsko održavanje i opremu objekta;

 

BANNER PROJEKT

 

 

 

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

bilten web mali

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.