vizual za epromet link

Obavijesti o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra sukladno izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. IiD PPUG  (objavljeno 16.8.2022.)

Gradsko vijeće Grada Supetra je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra, a koja odluka je dana 27. travnja 2022. godine objavljena u „Službenom glasniku Grada Supetra“ broj 10/22.
Detaljniju obavijest i samu odluku kao i izvornu Odluku o izradi II. IiD PPUG Supetra možete pogledati u priloženim dokumentima.

- Obavijest javnosti o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra sukladno izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra (naša oznaka klasa: 350-02/21-01/01; urbroj: 2181-11-03-22-52 od 12. kolovoza 2022. godine),

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra (obrada kao izvod iz „Službenog glasnika Grada Supetra“ broj 10/22.),

- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra (obrada kao izvod iz „Službenog glasnika Grada Supetra“ broj 19/20.).

 

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra

Grad Supetar objavljuje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra.
Informaciju možete preuzeti ovdje 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra

Gradsko viječe Grada Supetra na svojoj 10. sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine donijelo je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.
Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Supetra broj 10/22

Objava usvojenih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“ (objavljeno 14.5.2021.)

Dana 14. travnja 2021. godine Gradsko vijeće Grada Supetra usvojilo je Odluku o donošenju Izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja godspodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“ („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 08/21).
Kompletnu objavu sa svim pripadajućim dokumentima pogledajte ovdje


Izvješće o javnoj raspravi po prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“ (objavljeno 14.4.2021.)

Sukladno odredbi članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“ (javna rasprava provedena u periodu od 17.04.2019. godine do 30.04.2019. godine).
Izvješće o javnoj raspravi


Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana (objavljeno 12.1.2021.)

Gradsko vijeće Grada Supetra je na svojoj 40. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra. Predmetna je odluka objavljena i u "Službenom glasniku Grada Supetra" broj 19/20. Osnovom navedene odluke pokrenut je postupak izrade predmetnog plana.
Detaljnu obavijest i samu odluku možete pogledati ovdje.

 

Javna rasprava o o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU gospodarsko-poslovne zone Žedno-Drage (objavljeno 5.4.2019.)

Grad Supetar objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU gospodarsko-poslovne zone Žedno-Drage. Tekst objave Javne rasprave i sve materijale možete preuzeti ovdje.

 

Odluka o sadržaju Strateške studije (objavljeno 5.2.2019.)

Grad Supetar donosi Odluku o sadržaju Strateške studije u postupku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Supetra i Odluku o osnivanju povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra


 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Novo Groblje“ - javna rasprava

Grad Supetar objavljuje održavanje javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Novo Groblje“ i daje na uvid prijedlog Plana za istu.

Prijedlog plana za javnu raspravu se nalazi na ovome linku

 

Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka (objavljeno 19.01.2018.)

Zaključkom Gradonačelnice prihvaćen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka i u tijeku je ishođenje suglasnosti na isti od strane Županije i Ministarstva.​

Konačni prijedlog Urbanističkog plana Supetar: Vrilo-Gustirna Luka možete preuzeti ovdje


Izvješće sa ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vrilo-Gustirna Luka (objavljeno 18.09.2017.) 

Sukladno članku 88., stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, javni uvid je trajao 15 dana i to od 7. kolovoza 2017. do 21. kolovoza 2017. godine. Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji provedeno je 10. kolovoza 2017. godine javno izlaganje u vijećnici Grada Supetra (Vlačica 5, Supetar) o prijedlogu rješenja koje je usvojeno Zaključkom gradonačelnice od 17.srpnja 2017. godine.

- Potpuno izvješće sa javne rasprave


Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna Luka" (objavljeno 28.7.2017.) 

Grad Supetar objavljuje održavanje ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji).
Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ započinje dana 7. kolovoza, a završava dana 21. kolovoza 2017. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 – 1400 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Supetra dana 10. kolovoza 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

- Objava održavanja ponovne javne rasprave

- Obrazloženje

- Odredbe za provođenje

- Namjena

- Promet

- DTK

-  Vodnogospodarski sustav

- Elektroenergetski sustav

- Uvjeti

- Načini

 

 

Odluka  postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Novo Groblje (objavljeno 30.6.2017.)

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 46. Statuta Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.) Gradonačelnica Grada Supetra donijela je dana 23. lipnja 2017.g Odluku o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu rbanističkog plana uređenja Novo Groblje.

Odluka postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Novo Groblje

Dopis za tijela i pravne osobe

Sluzbeni-glasnik-13-16 (Odluka o izradi)

Obuhvat iz ID_PPUG_SUP

Obuhvat-na-DGU

 


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (objavljeno 24.3.2017.)

Gradsko vijeće Grada Supetra na 38. sjednici održanoj dana 23. veljače 2017. godine, donijelo je odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra

- Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (obrazloženje)

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra (odredbe za provođenje)

- Sažeci za javnost (*zip arhiva)

- Grafički prilozi (*zip arhiva)Grad Supetar je upravo u postupku izmjena i dopuna prostornog planiranja. Postupak za Grad Supetar vodi tvrtka Jurcon projekt d.o.o iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 269d, a osoba za kontakt je Bojan Linardić dipl.ing.arh. (Tel: 01 55 71 108, Mobitel: 091 13 11 104).

Sva pitanja vezano za izmjene i dopune prostornog plana Grada Supetra mogu se slati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. (Nikša Paviškov, dipl.ing.građ. - Voditelj odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša).

Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra (objavljeno 17.2.2017.)

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana započeo je 5. rujna 2016. godine i trajao 15 dana, zaključno do 19. rujna 2016. godine.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog plana, radi obrazloženja predloženih rješenja, smjernica i mjera iz predmetnog prostornog plana, održano je 14. rujna 2016. godine u vijećnici Grada Supetra (Vlačica 5, Supetar) s početkom u 17:00 sati.

Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Supetra, na kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana s obveznim prilozima (Obrazloženje plana i Sažetak za javnost).

Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana određen je datum 19. rujna 2016. godine.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjena i dopuna predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 19. rujna 2016. godine.

Kompletno Izvješće s druge ponovljene rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra možete pročitati ili preuzeti ovdje.

 

2. Ponovljena rasprava za Izmjene i dopune Prostornog plana (objavljeno 5.9.2016.)

Objavljujemo materijale za 2. Ponovljenu javnu raspravu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Supetra.
Javna rasprava održat će se od 05.09. Do 19.09.2016. (prema objavi od prošlog ponedjeljka) a sve materijale možete preuzeti ovdje.

Izvješće sa javne rasprave za UPU Ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3) "Babin Laz" (objavljeno 21.5.2016.)

Urbanistički plan ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" donosi se za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Grada Supetra (Sl.gl. Grada Supetra br. 03/09).
Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" ('Službeni Glasnik Grada Supetra br.12/15) započela je izrada ovog Plana, a izrađivač Plana je tvrtka Plan 21 d.o.o., Rijeka, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/1.
Izradu navedenog UPU-a financira tvrtka EKO-Modul d.o.o. Iz Zagreba, dok je Nositelj izrade Grad Supetar.
Gradonačelnica Grada Supetra je dana 10.ožujka 2016. godine donjela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana ugostiteljsko turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" te njegovog upućivanju na javnu raspravu.
Obavijest o javnoj raspravi prijedloga Urbanističkog plana ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" objavljena je dana 15. ožujka 2016., na internet starnicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te 14. ožujka 2016. na službenim Internet stranicama Grada Supetra. Objavljena je također i u dnevnom glasilu “Slobodna dalmacija” 10. ožujka 2016.
Javna rasprava trajala je 30 dana, od 22. ožujka 2016. godine do 21. travnja 2016. godine. Prijedlog Urbanističkog plana ugostiteljsko-turističke zone kampa/autokampa (T3),,Babin Laz" te knjiga primjedbi bili su, u tijeku trajanja javne rasprave, izloženi na javni uvid, svakog radnog dana od 8-14 sati, u prostorijama vijećnice Grada Supetra, Vlačica 5, 21400 Supetar.

Kompletno izvješće možete preuzeti ili pročitati ovdje.

 

Materijali za javnu raspravu o prijedlogu UPU Ugostiteljsko turističke zone Babin Laz

Kompletne materijale za javnu raspravu o Prijedloga UPU-a Babin Laz možete preuzeti ovdje.

 

Materijali za javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna luka" (23.01.2015.)

Kompletne materijale za javnu raspravu o Prijedloga UPU-a Vrilo Gustirna Luka možete preuzeti ovdje.

 

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana Uređenja "Supetar: Vrilo - Gustirna luka" (29.12.2015.)

Grad Supetar, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, objavljuje održavanje javne rasprave o prijedlogu  Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana Uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna Luka“ započinje dana 25. siječnja i traje do 24. veljače 2016. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 – 1400 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja održat će se u vijećnici Grada Supetra dana 04. veljače 2016. god. (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Dokument objave preuzmite u privitku obavijesti ovdje.

Materijali za 2. Javnu raspravu (11.11.2015.)

Grad Supetar objavljuje materijale za 2. javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra. Podsjećamo vas da javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra započinje dana 12. studenog i traje do 26. studenog 2015. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u vijećnici Grada Supetra radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.  Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjena i dopuna navedenog prostornog plana održat će se u vijećnici Grada Supetra  19. studenog 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Sve materijale preuzmite u privitku obavijesti ovdje.

Izrada izmjena i dopuna PPU Grada Supetra

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG - usvojeno na GV- 30.03.2011.

2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi IID PPUG - usvojeno na GV - 11.03.2013.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi IID PPUD - usvojeno na GV - 21.08.2013.

4. Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Supetra

5. Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Supetra - 30.09.2013.

6. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje-09.10.2013.

7. II. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje-17.10.2013.

Izrada UPU "Supetar: Banj-Salbunje"

1. Odluka o izrad - UPU Banja Salbunje - usvojeno na GV - 30.12.2010.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU Banj Salbunje - 28.01.2011.

Izrada UPU "Supetar: Vrilo - Gustirna luka"

1. Odluka o izradi UPU Vrilo GL - usvojeno na GV - 19.12.2011.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU vrilo GL - 23.01.2012.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Vrilo GL - usvojeno na GV - 11.03.2013.

Izrada UPU "Mirca: zapad i marina"

1. Odluka o izradi UPU Mirca Zapad i marina - usvojeno na GV - 18.05.2011.

2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Mirca zapad i marina - usvojeno na GV - 11.03.2013

Izrada UPU "Mrica (Donja): Ravne"

1. Odluka o izradi UPU Mirca ravne - usvojeno na GV - 18.05.2011.

2. Ugovor o financiranju izrade UPU Mirca Ravne - 01.07.2011.

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Mirca Donja ravne - usvojeno na GV - 11.03.2013.

 

Preuzmite:

1. Prostorni plan uređenja Grada Supetra

2. Urbanistički plan uređenja UPU Žedno Drage

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.