Odsjek za upravljanje gradskom imovinom,društvene djelatnosti i gospodarstvo nadležan je u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra za sljedeće:

Gradska imovina:
1. prati propise iz oblasti imovinsko pravnih odnosa i brine se o primjeni istih, obavlja pravne i stručne poslove iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, vodi postupak i rješava imovinsko-pravne poslove po zahtjevima građana;
2. provodi natječaje za zakup poslovnih prostora, javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu odnosno nadležnosti Grada;
3. priprema izradu elaborata, studija i drugih poslova u svezi upravljanja gradskom imovinom;
4. vodi popis nekretnina Grada, komunalne infrastrukture i poduzima radnje na sređivanju pravnog statusa u zemljišniku, katastru i drugim javnim knjigama.

Društvene djelatnosti:
5. izrađuje prijedloge godišnjih, kratkoročnih i dugoročnih planova potreba stanovnika Grada u društvenim djelatnostima, nacrte prijedloga programa u oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, vatrogastva i humanitarnih udruga koje se financiraju iz Gradskog proračuna te kontrolira i prati izvršenje istih po njihovu usvajanju na Gradskom vijeću uz davanje potrebitih prijedloga za njihovo poboljšanje odnosno utvrđivanje novih;
6. prati i nadzire rad ustanova iz područja odgoja i školstva, kulture, športa i tehničke kulture,
7. prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potrebaGrada te u skladu sa ovlastima vrši nadzor nad radom istih (planovi i izvješće o poslovanju);
8. vodi, organizira i brine se za realizaciju ljetnih priredbi i drugih kulturnih manifestacija Grada te koordinira rad sa umjetničkim društvima;
9. skrbi o spomenicima kulture na području Grada;
10. sudjeluje u organizaciji športskih priredbi te skrbi o adekvatnom korištenju svih sportskih objekata u nadležnostiGrada;

Gospodarstvo:
11. predlaže i osigurava mjere na poticanju razvoja gospodarstva, a osobito malog i srednjeg poduzetništva i turizma;
12. osigurava izradu programa u vezi državnih i drugih poticaja za gospodarstvo u cjelini te učestvuje u provođenju istih, poduzima sve potrebite mjere na razvoju utvrđenih poslovnih zona na području Grada te prati stanje zaposlenosti, socijalno-ekonomskih pojava i sličnog;
13. prati rad tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada te predlaže mjere za poboljšanje rada i ukupnog poslovanja istih;
14. pruža, stručnu pomoć poduzetnicima i poljoprivrednicima putem stručnih savjeta i uputa te sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika i poljoprivrednika;

EU projekti:
15. osigurava i provodi suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada koji se sufinanciraju iz EU fondova i drugih alternativnih izvora financiranja;

Javna nabava:
16. provodi postupkejavne nabave koji se pripremaju i provodeod strane Grada;
17. ovjerava nacrte ugovore o izvođenju investicijskih radova koji se pripremaju po drugim nadležnim službenicima prije ili nakon provedenih postupaka javne nabave, a prije ovjere istih po Gradonačelniku

 

Kontakti

Ana Ranj mag. iur - Voditelj odsjeka
Mob: 098/164-2756
Mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Pero Salamunović – Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu
Tel: 099/733-5353
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Kristian Kirigin - Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu
Tel: 840-013
Mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Obrasci i zahtjevi

 

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

bilten web mali

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.