vizual za epromet link

Izvršenje Proračuna Grada Supetra za  2020. godinu

1 - Godišnje izvršenje proračuna Grada Supetra - 2020. g.

2 - Izvještaj o zaduživanju za 2020. godinu

3 - Izvještaj o aktivnim jamstvima za 2020. godinu

4 - Izvještaj o utrošku sredstava za 2020. godinu

5 - Obrazloženje ostvarenje prihoda i rashoda za 2020. godinu

6 - Programska klasifikacija izvršenja proračuna za 2020. godinu

7 - Stanje imovine, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2020. godine

8 - Izvještaj o sudskim sporovima za 2020. godinu

9 - Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

10 - Izvještaj o korištenju proračunske rezerve za 2020. godinu

11 - Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa u kulturi 2020

12 - Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa u socijalnoj skrbi 2020

13 - Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa u sportu 2020

14 - Izvještaj o izvršenju programa održavanja KI za 2020. godinu

15 - PIKI prijedlog II ID proračuna 2020 - tablica

16- Izvješće programa izgradnje komunalne infrastrukutre za 2020. godinu

Proračun Grada Supetra 2020.

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Naslovnica proračuna 2020.

Proračun za 2020.

Poračun za 2020. godinu - Vodič za građane

Plan razvojnih programa - Grad Supetar - 2020.-2022.

Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

Obrazloženje proračuna za 2020. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna za 2020. godinu po programskoj klasifikaciji

Raspored rashoda prema namjeni za 2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna - 2020.

Odluka o pokriću manjka - 2020.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2020. godini

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

1. Rebalans proračuna Grada Supetra 2020.

1_Rebalans I_ naslovnica

2_I. Rebalans grada Supetra 02-2020

3_Rebalans I _Izmjene i dopune Plan razvojnih programa-grad Supetar-2020-2022

4_Rebalans I_ Obrazlozenje uz izmjene i dopune proracuna za 2020

5_Rebalans I_ Odluka o  izmjeni Odluke o izvrsenju proracuna - 2020

 

2. Rebalans proračuna Grada Supetra 2020.

1- Rebalans II naslovnica

2- Rebalans II izvještaj

3- Rebalans II izmjene i dopune Plan razvojnih programa Grad Supetar 2020-2022

4- Rebalans II obrazloženje


5- Rebalans II Izmjena odluke o izvršenju proračuna

6- Rebalans II Obrazloženje izmjena i dopuna po programskoj klasifikaciji

 

Polugodišnji financijski izvještaj Grada Supetra 2020.

Polugodišnji financijski izvjestaj za Grad Supetar 2020.

Bilješke uz PR-RAS 06_20

Bilješke uz obveze 06_20

 

Financijski izvještaj Grada Supetra za prvih devet mjeseci 2020.

Financijski izvjestaj za Grad Supetar 1.1. - 30-09. 2020.

Bilješke uz PR-RAS 09_20

Bilješke uz obveze 09_20

 

Godišnji financijski izvještaj 2020. godine

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu - obrazac BIL RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu - obrazac RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu - obrazac PR-RAS-RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu - obrazac P-VRIO-RAZ 22

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu - obrazac RAS-funkcijski-RAZ 22

 

Izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2020. godine

1- Polugodišnji izvještaj Grada Supetra

2- Izvještaj o zaduživanju za period siječanj - lipanj 2020

3- Izvještaj o aktivnim jamstvima za period siječanj - lipanj 2020

4- Izvještaj o utrošku sredstava za period siječanj - lipanj 2020

5- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za period siječanj - lipanj 2020

6- programska klasifikacija izvršenja proračuna za period siječanj - lipanj 2020


7- Stanje imovine, potraživanja i obveza na dan 30.06.2020. godine


8- Izvještaj o sudksim sporovima za period siječanj - lipanj 2020

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.