U odsjeku za komunalne poslove i izgradnju obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci:

- organiziranje komunalnih radova prema trgovačkom društvu KD Grad na održavanju javnih zelenih površina, plaža, javno prometnih površina, čišćenja javno prometnih površina, parkova, plaža i održavanje u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme, te zbrinjavanja otpada,

- organiziranje, planiranje i koordiniranje i nadzora radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta sa pripadajućim objektima,

- izrada programa čišćenja i odvodnje atmosferske vode s prometnica i javnih površina, praćenje realizacije i izrade izvješća o obavljenim radovima,

- organiziranja radova pribavljanja istražnih radova i drugih stručnih mišljenja,

- organiziranja projektiranja i izvođenja radova izgradnje infrastrukture, izrade izvješća o obavljenim radovima, te organiziranja izrade studija, građevinskog i drugog projektiranja s istražnim radovima,

- stručne ocjene studija i projekata o usklađenosti s najnovijim znanstvenim saznanjima iz područja projektiranja i gradnje i ekonomskim načelima,

- pripremanja natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranje izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole,

- praćenje troškova projektiranja, realizacije građenja: izrade tendera (troškovnika) dokumentacije, praćenja i kontrole dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranja tehničkih pregleda i primopredaje objekata,

- prikupljanja potrebne dokumentacije i podataka za izradu godišnjih i višegodišnjih programa građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture,

- organiziranje izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina i komunalne infrastrukture,

- poslove na proširenju mjesnih groblja,

- prikupljanja dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata,

- analize ponuda i kontrola troškova, praćenja rokova i dinamike izrade idejnih projekata,

- analize prijedloga parcelacije,

- sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola,

- organiziranja izrade geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata,

- organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja),

- organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja),

- suradnje s nadležnim tijelima radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture,

- organiziranja poslova iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrade zapisnika te organiziranja izrade geodetskih snimaka radi provedbe u katastarskom operatu,

- praćenja stanja, predlaganja i provođenja mjera te izrade informacija, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala iz područja gospodarenja otpadom,

- praćenja i proučavanja stanja, izrada informacija i drugih stručnih materijala iz područja vodnog gospodarstva (vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda ),

- poslovi iz područja gospodarenja otpadom, te poslove vezane sa vođenjem katastra vodova.

Kontakti

Nikša Paviškov, dipl.ing.građ. - Voditelj odsjeka za komunalne poslove i izgradnju
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.


Denis Ećim ing. građ.  – Viši referent za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture
Tel: 021 756 721
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Obrasci i zahtjevi

1. Izjava za prijavu komunalne naknade

Detaljne informacije >>

2. Zahtjev za priključak građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

Detaljne informacije >>

3. Zahtjev za priključak građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Detaljne informacije >>

4. Zahtjev za priključak poljoprivrednog zemljišta na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Detaljne informacije >>

 

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

bilten web mali

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.