vizual za epromet link

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13; 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Supetra  i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti;

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Kontakt

Službenik za informiranje: IVICA BLAŽEVIĆ

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

- telefonom na broj: 021 756 710
- telefaksom na broj: 021 756 712
- elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
- poštom na adresu: Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar
- usmeno u sjedištu Grada Supetra Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.

Grad Supetar  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 - ispr.).

Zahtjevi

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnici

Upitnik za samoprocjenu


Izvješća

- Izvješće za 2020. godinu.pdf

- Izvješće za 2020. godinu.csv


- Izvješće za 2018. godinu.pdf

- Izvješće za 2018. godinu.csv

- Izvješće za 2017. godinu.pdf

- Izvješće za 2017. godinu.csv

- Izvješće za 2016. godinu.pdf

- Izvješće za 2016. godinu.csv

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.