vizual za epromet link

Proračunski vodič za građane  2023.

Izvršenje Proračun Grada Supetra za 2023. godinu

01 - Naslovnica izvršenje
02 - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu
03 - Obrazlozenje ostvarenja prihoda i rashoda, rashoda i izdataka za 2023.g.
04 - Izvjestaj o zaduzivanju za 2023.god
05 - Izvjestaj o utrosku sredstava za 2023.g.
06 - Izvjestaj o danim i primljenim jamstvima za 2023.g.
07 - programska klasifikacija izvr. proracuna za 2023. g.
08 - Stanje imovine, potrazivanja i obveza na dan 31.12.2023 godine
09 - Izvjestaj o sudskim sporovima na dan 31.12.2023. godinu
10 - Izvjestaj o koristenju proracunske rezerve za 2023.god
11 - izvjestaj_o_koristenju_sredstava_fondova_europske_unije za 2023.g.
12 - Godisnji izvjestaj o provedbi Visegodisnjeg plana uravnotezenja proracuna Grada Supetra
13 - Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. god
14 - Izvjestaj o izvrsenju programa izgradnje 2023
15 - Izvjestaj o izvrsenju programa odrzavanja 2023

 

Proračun Grada Supetra 2023

0- Naslovnica - Proracun 2023 i projekcije za 2024 i 2025

1- Prijedlog Proracuna za 2023 i projekcije za 2024 i 2025g

2- Proracun Grada Supetra za 2023 i projekcije za 2024 i 2025

3- Obrazlozenje proracuna za 2023. godinu

4- Obrazlozenje proracuna za 2023. godinu po programskoj klasifikaciji

5- Prikaz org. strukture upr. tijela grada Supetra

6- Raspored rashoda prema namjeni za 2023. god

7- Odluka o izvrsavanju proracuna - 2023

8- Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2023-2025

9- Program u društvenim djelatnostima 2023.

10- Program u kulturi 2023.

11- Program u socijalnoj skrbi 2023.

12- Program u sportu 2023.

13- Program izgradnje 2023.

14- Program održavanja 2023.

15- Program javnih potreba HGSS za 2023.

16- Program javnih potreba u PPZ i CZ za 2023.

17- Plan razvoja sustava CZ za 2023. sa financijskim učincima

18- Odluka o povećanju sredstava za vatrogasnu djelatnost za 2023.

 

1. Rebalans proračuna Grada Supetra za 2023. godinu

1 - Rebalans naslovnica

2 - Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu

3 - Obrazloženje rebalansa proračuna za 2023. godinu

4 - Odluka o Izmijeni Odluke o Izvršavanju Proračuna za 2023. godinu

5 - Program izgradnje KI-po I rebalansu

6 - Program održavanja po rebalansu

 

2. Rebalans proračuna Grada Supetra za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu naslovnica

2. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu

3. Obrazloženje rebalansa II proračuna za 2023. godinu naslovnica

4. PIKI po II. Rebalansu

5. Program održavanja 2023. po II. Rebalansu 

 

Polugodišnje izvršenje proračuna od 1. do 6. mjeseca 2023. godine

1. Naslovnica

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za period 1. - 6. 2023. godine

4. Izvještaj o zaduživanju za period 1. - 6. 2023. godine

5. Izvještaj o utrosku sredstava za period 1. - 6. 2023. godine

6. Izvještaj o aktivnim jamstvima za period 1. - 6. 2023. godine

7. Izvjestaj o koristenju proracunske rezerve za period 1. - 6. 2023. godine

 

Godišnji financijski izvještaj 2023. godine

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.