vizual za epromet link

Ilustrativna fotografija kontejnera za otpad

U predmetu objavljivanja dokumenta u svrhu savjetovanja sa javnošću – Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Supetra, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.), gradonačelnica Grada Supetra donosi Zaključak kojim se utvrđuje se prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Supetra, u predloženom tekstu.

Ilustracija - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Grad Supetar u svrhu savjetovanja sa javnošću objavljuje Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2022. godinu.

E-savjetovanje ilustracija

Grad Supetar objavljuje dokumente u svrhu savjetovanja sa javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Ilustracija prometne karte mjesta Splitska

Grad Supetar objavljuje dokumente u svrhu savjetovanja sa javnošću – Odluke o uređenju prometa na području Grada Supetra u mjestu Splitska.

Savjetovanje s javnošću - Ilustracija

Grad Supetar objavljuje dokumente u svrhu savjetovanja sa javnošću – Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.