vizual za epromet link

Svim  vlasnicima i posjednicima čestica zemljišta položenih u k.o. Supetar i k.o.Splitska koje se nalaze u zahvatu sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica" u Gradu Supetru, Grad Supetar upućuje poziv za uređenje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu isplate naknade za zemljište u visini tržišne vrijednosti prema procjeni  sudskog vještaka.

 

Nakon više od pola stoljeća problema nelegalnog deponija i neriješenih imovinsko pravnih odnosa Grad Supetar je pokrenuo postupak rješavanja navedenih problema. Nakon što smo osigurali sredstva u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju deponija , pokrenuli postupak sanacije dubinskog požara, izrade projekta  reciklažnog dvorišta na red je došlo i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na deponiju.

Na 18. sjednici gradskog vijeća Grad Supetra donesena je Odluka  o stjecanju nekretnina o predjelu ''Kupinovica'' kojom se ovlašćuje gradonačelnica Grad Supetra da neposrednom pogodbom otkupi nekretnine navedene u javnom pozivu od vlasnika. Sredstva za otkup osigurana su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (75%) kao i u proračunu Grada Supetra.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.