vizual za epromet link

Ilustracija - znak istraživanja tržišta

Grad Supetar objavljuje Javni poziv za iskaz interesa u istraživanju tržišta prije objave postupka javne nabave usluga lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Supetar.

 

 

 

 

Svrha istraživanja tržišta je priprema kvalitetne i cjelovite Dokumentacije o nabavi kao i ubrzanje budućih faza provedbe postupaka nabave.

Specifikacije predmeta nabave:

Pružanje usluge lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Supetar sukladno Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17) u razdoblju od 01. svibnja 2022. do 30. rujna 2023. godine podrazumijeva i obuhvaća slijedeće:

 

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Grad Supetar, za koje ga ovlasti gradonačelnik (planirano 0)

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Grad Supetar s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće gradonačelniku i regionalnom koordinatoru (planirano 1 izvješće);

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja te izvješćuje gradonačelnika i regionalnog koordinatora o njihovoj provedbi (planirana 2 izvješća);

4. koordinira poslove na razini Grada Supetra vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata, osobito na projektima Grada Supetra sufinanciranima iz drugih izvora, a što obuhvaća;

a) Razvoj i prijava novih te provedba tekućih projekata (5 tekućih projekata) na javne natječaje za sufinanciranje na razini županije, ministarstva, agencija ili drugih tijela, sve u suradnji s vanjskim stručnjacima;

b) Koordinacija aktivnosti i komunikacija s odsjecima Naručitelja, vanjskim suradnicima i tijelima nadležnim za kontrolu provedbe sufinanciranih projekata (Upravni odjeli SDŽ, Ministarstva, Agencije i dr.);

c) Savjetovanje Naručitelja oko ugovornih obveza angažiranih stručnih dionika na projektima;

d) Administrativno upravljanje projektima te izrada izvješća u svezi provedbe;

e) Arhiviranje i čuvanje dokumentacije vezane uz provedbu Projekata;

f) Podrška tijekom revizije i/ili kontrola nadležnih tijela u provedbi projekta ;

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Grad Supetar u registar projekata iz članka 46. Zakona u suradnji s Odsjecima Naručitelja koji dostavljaju liste projekata;

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorom i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja u upravljanju razvojem.

 

II.

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali zainteresirani dionici koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa u sudjelovanju tijekom istraživanja tržišta prilikom javne nabave usluga lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Supetar

III.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali sudionici koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem u istraživanju tržišta s navođenjem kratkog životopisa stručnjaka i referenci u tu svrhu.

S obzirom da ciljnu skupinu iz ovog javnog poziva čine prvenstveno subjekti koji su stručno i gospodarski osposobljeni za pružanje usluga koordinatora projektnih aktivnosti, da bi mogli sudjelovati, mole se isti da uz svoju prijavu dostave i mjerodavne dokumente u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva, kako za gospodarskog subjekta (tvrtku) tako i za tim ključnih stručnjaka koji mogu obavljati predmetne usluge ( osposobljenost odnosno obrazovne i stručne kvalifikacije, godine iskustva te sl.).

IV.

Temeljem pristiglih prijava za iskaz interesa, Grad Supetar će izraditi prijedlog / način provedbe odabira lokalnog koordinatora.

Prijave se u tu svrhu mogu dostavljati zaključno do ponedjeljka, 18. travnja 2022. godine.

V.

Za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge i komentare u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih usluga s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (osobito stavke troškovnika i način obračuna pružanja usluge), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira lokalnog koordinatora Grada Supetra.

VI.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. .

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.