vizual za epromet link

Sport ilustracija

Javni poziv za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Zajednice sportskih udruga Grada Supetra u 2023. godini. 

Zajednica sportskih udruga Grada Supetra objavljuje Javni natječaj za financiranje za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sport

Da bi se prijava programa/projekta udruge mogla razmatrati i odobriti, predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Supetra https://www.gradsupetar.hr/ , i na https://som-natjecaj.eu

 

 

Osim obrazaca potrebna je i sljedeća dokumentacija

1. Popis korisnika udruge;

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja(preslika);

3. Financijski izvještaj udruge i to:

a. za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu,

b. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF)

4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja(Prilog)

5.Potvrda uvjerenja nadležnog Suda da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe koja potpisuje dokumentaciju prijavitelja, ne starija od šest (6) mjeseci,;

6. Izvadak ili Preslika iz Registra udruga Republike Hrvatske

7. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i elektronički ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)

8. Izvadak iz Registra športskih djelatnosti

9. Preslike diploma o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja

Rok za dostavu prijava: 14.04.2023.

Na adresu:
Grad Supetar
Vlačica 5
21400 Supetar

Uz naznaku:

„Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Supetra za 2023. godinu – NE OTVARATI“. Ili

digitalnim/elektronskim putem SOM Natječaja web aplikacije, preko sljedećeg linka https://som-natjecaj.eu

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.